Warunki poświęcenia Rosji

Pisaliśmy już o objawieniach Matki Bożej w Tuy, podczas których prosiła Ona o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu.

Warto porównać to wydarzenie ze słowami Najświętszej Maryi Panny z lipca 1917 roku, by dokładnie poznać Jej wolę.

13 lipca 1917 roku Matka Boża zapowiedziała: „Przyjdę prosić o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu oraz o Komunię wynagradzającą w postaci nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Jeśli moje prośby zostaną spełnione, Rosja się nawróci”. Najświętsza Panna nie mówi „moja prośba”, lecz „moje prośby”, dotyczy zatem obu z nich. Wymaga więc od papieża, by:

  1. zjednoczył się „ze wszystkimi biskupami świata”
  2. dla dokonania poświęcenia
  3. Rosji
  4. Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

13 maja 1930 roku siostra Łucja wyjaśniła nam wolę Niebios i podała dwa kolejne warunki:

  1. „uroczysty akt zadośćuczynienia Rosji Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi”
  2. „obietnica, że po zakończeniu prześladowań Kościoła (przez tych, którzy idą śladami błędów Rosji), zatwierdzi on i poleci praktykowanie nabożeństwa wynagradzającego”.

ks. Karol Stehlin, Dyrektor M.I.