Czy s. Łucja potwierdziła wykonanie polecenia Matki Bożej dot. poświęcenia Rosji?

W watykańskim dokumencie z 2000 roku, dotyczącym Fatimy, kard.  Bertone w ten oto sposób mówi o akcie poświęcenia z 25 marca 1984 r.: „Siostra Łucja osobiście potwierdziła, że ten uroczysty i powszechny akt poświęcenia odpowiadał życzeniu Matki Bożej”, cytując fragment listu, datowanego na 8 listopada 1989 r.

Continue reading “Czy s. Łucja potwierdziła wykonanie polecenia Matki Bożej dot. poświęcenia Rosji?”

Papież w jedności ze wszystkimi biskupami

Każdy człowiek może poświęcić samego siebie i może także poświęcić swych bliźnich. Jednakże w Fatimie, Matka Boża poprosiła, by ten akt poświęcenia Rosji dokonany został przez najwyższą władzę duchową na ziemi — przez Papieża. Nie tylko jednak przez samego papieża, lecz w łączności ze wszystkimi biskupami świata — inaczej mówiąc przez Piotra oraz Apostołów, reprezentowanych przez biskupów.

Continue reading “Papież w jedności ze wszystkimi biskupami”