Petycja do Papieża

Rycerze Niepokalanej z M.I. 2 – Misja dla Rosji poinformowali o podjętej inicjatywie, ukierunkowanej na wypełnienie życzenia Matki Bożej z Fatimy dotyczącego poświęcenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu.

Sprawę w połowie 2019 roku zainicjował Jim Brueggemann z parafii Matki Bożej Wniebowziętej prowadzonej przez Bractwo Kapłańskie św. Piusa X w miejscowości Walton w USA. Postanowił on skontaktować się z prezydentem Trumpem i zasugerować mu, aby ten z kolei postarał się nakłonić papieża do przeprowadzenia wymaganej przez Niebo konsekracji. Jim Brueggemann znał się już wcześniej z Mattem Bevinem, gubernatorem Kentucky, który jest przyjacielem prezydenta, i to właśnie przez niego zaistniała szansa na rozmowę z Donaldem Trumpem.

Proponowana inicjatywa polegać by miała na zaangażowaniu prezydenta USA, a przez niego włączeniu w sprawę prezydenta Federacji Rosyjskiej, Władimira Putina; to oni mogliby publicznie zwrócić się do papieża z prośbą o dokonanie aktu konsekracji. Obecny kryzys światowy może być właściwym czasem na wypróbowanie i tego środka ratowania międzynarodowego ładu, a świeccy przywódcy państw potrafiliby wywrzeć skuteczny nacisk na Watykan w tej sprawie.

Obecnie inicjatorzy akcji pracują nad sposobem kontaktu i skutecznego przekazania informacji prezydentowi Stanów Zjednoczonych.

Rycerstwo Niepokalanej ze wszystkich sił stara się doprowadzić do wypełnienia życzenia Matki Najświętszej i konsekracji Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi. Pewien Rycerz z Wielkiej Brytanii napisał już wcześniej, 6 lipca 2017 roku, apel do prezydenta Trumpa w Białym Domu: Jest Pan wezwany, Panie Prezydencie, do rozmowy z papieżem i nakłonienia go do uroczystej konsekracji Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, w jedności i współpracy wszystkich biskupów świata, w akcie jednoczesnego poświęcenia. Skutki zignorowania życzenia Matki Bożej były już jasno podane w 1917 roku. Konsekwencją przeprowadzonej zgodnie z poleceniem Matki Bożej ceremonii poświęcenia będzie światowy pokój. Przyszłość nas wszystkich leży w Pańskich rękach oraz rękach papieża Franciszka i jego biskupów. Przyszłość nas wszystkich zależy od jednej prostej ceremonii poświęcenia. Nie ma Pan nic do stracenia, a można zyskać wdzięczność całego świata.

Matko Boża Fatimska, módl się za nami!