Did Sr. Lucia confirm the request of Our Lady about the consecration of Russia?

Nevertheless, in the Vatican document on Fatima of 2000, Cardinal Bertone says on the subject of the act of consecration of the 25th of March 1984: “Sister Lucia personally confirmed that this solemn and universal act of consecration corresponded to that wished for by Our Lady”, quoting from a letter dated the 8th of November 1989.

Continue reading “Did Sr. Lucia confirm the request of Our Lady about the consecration of Russia?”

Czy s. Łucja potwierdziła wykonanie polecenia Matki Bożej dot. poświęcenia Rosji?

W watykańskim dokumencie z 2000 roku, dotyczącym Fatimy, kard.  Bertone w ten oto sposób mówi o akcie poświęcenia z 25 marca 1984 r.: „Siostra Łucja osobiście potwierdziła, że ten uroczysty i powszechny akt poświęcenia odpowiadał życzeniu Matki Bożej”, cytując fragment listu, datowanego na 8 listopada 1989 r.

Continue reading “Czy s. Łucja potwierdziła wykonanie polecenia Matki Bożej dot. poświęcenia Rosji?”

Częściowe poświęcenie Rosji dokonane przez kolejnych papieży

Od czasu, gdy siostra Łucja w 1942 roku ujawniła Drugą Tajemnicę i prosiła o poświęcenie Rosji, kolejni papieże dokonywali tego aktu w sposób zbliżony do tego, którego żądała Matka Boża, jednakże nie spełniali precyzyjnie Jej woli.

Continue reading “Częściowe poświęcenie Rosji dokonane przez kolejnych papieży”