Częściowe poświęcenie Rosji dokonane przez kolejnych papieży

Od czasu, gdy siostra Łucja w 1942 roku ujawniła Drugą Tajemnicę i prosiła o poświęcenie Rosji, kolejni papieże dokonywali tego aktu w sposób zbliżony do tego, którego żądała Matka Boża, jednakże nie spełniali precyzyjnie Jej woli.

Continue reading “Częściowe poświęcenie Rosji dokonane przez kolejnych papieży”